Skip to content

Onderzoek gebruik re-mind bij Bruxisme

Orofaciaal (kaak)fysiotherapeut Merel Maassen deed onderzoek aan de HAN University of Applied Sciences naar het gebruik van de re-mind bij het herkennen van waakbruxisme in combinatie met Habit Reversal Therapy. Lees hier het hele verslag.

“In de afgelopen 2 weken ben ik echt wel met mijn neus op de feiten gedrukt, het is me wel duidelijk geworden dat ik heel veel klem en daar heeft de re-mind mij in ondersteund.” (Participant 1)

 

Introductie

Bruxisme is een veelvoorkomende kauwspieractiviteit die wordt gekenmerkt door herhaald de kiezen en tanden op elkaar te klemmen. Hierbij is er een onderscheid te maken tussen waak-en slaapbruxisme. Voor de behandeling van klachten veroorzaakt door waakbruxisme is fysiotherapie geïndiceerd. Deze behandeling is gericht op symptoombestrijding en gedragsverandering. Een effectieve manier voor het behandelen van gedragsverandering is Habit Reversal Therapy. Het doel van Habit Reversal Therapy is het leren herkennen van ongewenst gedrag om dit vervolgens af te leren. De re-mind is een apparaat die de patiënt in staat stelt bewustwording te creëren van het ongewenste gedrag. De re-mind is een klein apparaat dat patiënten bij zich dragen en meerdere keren per uur (instelbaar) een korte trilling geeft. Deze trilling stimuleert de patiënt te reflecteren op waakbruxisme.

“Als je beseft dat de hoofdpijn het gevolg is van klemmen, doe je er alles aan om ervan af te komen en daarom vond ik het heel fijn om de re-mind te dragen.” (Participant 2)

 

Methode

Het onderzoek betrof een kwalitatief fenomenologisch onderzoek. Tien deelnemers met temporomandibulaire dysfunctie en waakbruxisme (gemiddelde leeftijd van 48,6 jaar) hadden deelgenomen aan de studie. De screening vond plaats volgens het Diagnostic Criteria/Temporomandibulaire Dysfunction As-I protocol. Voor de beoordeling van de intra-orale tekenen van waakbruxisme werd gekeken naar twee items: hyperkeratose van de orale mucosa en impressies van de gebitselementen in de tong en/of de lippen. Na twee weken interventie werden semigestructureerde diepte-interviews afgenomen gericht op meningen en ervaringen van patiënten bij het gebruik van de re-mind.

“Ik draag de re-mind vooral tijdens mijn werk en dat bevalt mij prima, ik werd niet afgeleid van mijn werkzaamheden.” (Participant 7)

 

Resultaten

Alle deelnemers ervaarden ondersteuning van de re-mind in het leren herkennen van waakbruxisme. Tevens had de meerderheid van de deelnemers het gebruik van de re-mind positief ervaren. Bij het gebruik van het polsbandje en halsketting werd het polsbandje over het algemeen positiever ervaren dan de halsketting. Dit vanwege draagcomfort en esthetica.

“Ik heb de re-mind in het begin zoals voorgeschreven drie keer per dag één uur gebruikt en op mijn werk wat langer, ik vond het eigenlijk wel heel prettig om de re-mind de hele dag te gebruiken, het is niet storend.” (Participant 3)

houding-rug-nek-schouders-spanning-stress-adem-stem-slikken-kaakklemmen

Merel Maassen

orofaciaal therapeut

Meer ervaringen